Codrul secular Runc

Știați că …
La limita sudică a județului Neamț cu județul Bacău, în partea vestică a satului Izvoare se află Codrul secular Runc unic în Europa ?
Rezervația naturală a fost declarată arie protejată în noiembrie 2004 și reprezintă o zonă împădurită cu rol de protecție pentru specii arboricole de fag, cu vârste de peste 150 de ani.

Codrul secular Runc este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip forestier) cu o suprafață de 57,60 hectare.